Dverg Pinscher

 

Man tror at miniature Pinscheren er utviklet fra fortidens German Pinscher, og at det etter hvert ble mange nok til at de kunne godkjennes som egen rase.

 

I 1836 slo Dr. H. G. Reinchenbach, en Tysk skribent, fast at miniature Pinscheren er en krysning mellom Dachshund og Italiensk Greyhund.

 

Dr. Reinchenbach´s konklusjon om opphavet til rasen er i dag generelt akseptert av historikerne og dem som har forsket på rasen.

 

Uansett, Tyskland er rasens hjemland, det hersker det ingen tvil om.

 

I gamle dager ble rasen kalt for " Reh Pinscher" som henspeiler på likheten med et lite rødt ”Deer ”(hjortefamilien) som sprang fritt rundt omkring i de Tyske skoger i fortiden en gang !

 

 

 

Sakset fra Internet og

Fritt oversattav

Claus Fredriksen

 

Til forside

Gjestebok

Vejbyvej 694 Vejby
9760  Vrå
Tel:+45 98999599
Mob; 509 50 676
e-mail:
kennel.fredriksteen@mail.dk